Een korte geschiedenis


Oswald Wirth Tarot

Oswald Wirth Tarot

Op een bepaald ogenblik in de geschiedenis van de speelkaarten werden troefkaarten bij de speelkaarten toegevoegd, vermoedelijk in Noord-Italië vanaf 1430-1450. Die kregen de naam ‘carte da trionfi’. De tarot bestaat dus oorspronkelijk uit een combinatie van troefkaarten (‘carte da trionfi’) en kaarten met een getalswaarde (gebaseerd op de ‘gewone’ speelkaarten).

De tarot omvat dus 22 troefkaarten of 22 allegorische voorstellingen (de Grote Arcana) met 40 kaarten met een getalswaarde en 16 hofkaarten, dus in totaal maar liefst 78 kaarten. De 22 troefkaarten komen uit de Italiaanse renaissance. Men denkt dat de troeven verwijzen naar de triomftochten met allegorische scènes of afbeeldingen door de stad, zoals uit de tijd van het oude Rome en de latere Italiaanse steden uit de renaissance. Een triomftocht deed erg denken aan een processie, een of andere belangrijke optocht of een carnavalsstoet, georganiseerd door vorsten, kerkelijke heersers of gegoede kooplieden.

De latere 56 kaarten van de Kleine Arcana zouden door de Moren uit Noord-Afrika of Spanje zijn meegebracht naar Europa.

In Italië werden de kaarten ‘tarocchini’ genoemd, in het Frans ‘tarot’. Het Franse woord ‘tarot’ zou komen van ‘tarocchi’ en ‘tarock’.

De meest gekende tarots zijn: de Visconti-tarot, de tarot van Marseille, de Rider-Waite deck, Aleister Crowley met de Thoth tarot, The Golden Dawn Tarot en de moderne Tarot van de godin Isis.

 

Erna Droesbeke is vertrouwd met al deze tarots en heeft doorheen de jaren een indrukwekkende expertise opgebouwd in de interpretatie ervan.