Tarot van Marseille


Tarot de Marseille

Tarot de Marseille

Vanuit Italië verspreidde de tarot zich over heel Europa. Verschillende spellen werden gevonden in Franse steden, maar het belangrijkste spel is toch wel de Tarot van Marseille.

Geleidelijk aan werden de tarotkaarten in verband gebracht met magie en mystiek. Court de Gébelin, een Zwitserse geestelijke en vrijmetselaar publiceerde in 1781 ‘Le Monde Primitif’. Volgens hem zou de symboliek op de kaarten van de Tarot van Marseille verwijzen naar de Egyptische Mysteriën van Isis en Thoth. Hij beweerde ook dat de naam ‘tarot’ afkomstig was van de Egyptische woorden: ‘Tar’ wat koninklijk en ‘Ro’, dat ‘weg’ betekent. Het verband wordt gauw gelegd: tarot geeft de ‘koninklijke weg naar wijsheid’ weer.

Hij beweerde ook dat de Zigeuners de eerste mensen waren die de kaarten voor waarzeggerij gebruikten. Zij zouden afstammelingen zijn van oude Egyptenaren (Egypt – Egyptians – Gypsies), terwijl later werd ontdekt dat dit nomadenvolk oorspronkelijk uit India komt. Maar wie weet?

Tarot de Marseille - le pape

Tarot de Marseille – le pape

Volgens een andere overlevering zouden de Zigeuners afstammelingen zijn van de Egyptische priesters van Serapis, die na het verwoesten van het Serapeum in Alexandrië de Middellandse Zee overstaken en het mysterieuze boek met de geheimen van Serapis, zou dan de Tarot geweest zijn.