Speelkaarten


Een korte geschiedenis

Het is niet geweten wanneer de speelkaarten zijn ontstaan, maar een wijd verspreid gebruik van speelkaarten (zoals we ze nu kennen) in Europa wordt opgetekend vanaf 1377.

Vermoedelijk zijn de speelkaarten afkomstig uit China. Daar werden spellen gemaakt na de uitvinding van het papier. Al vanaf de 7de eeuw speelde men in China met papieren speelkaarten. Spijtig genoeg zijn de spellen uit die tijd verloren gegaan.

De zoektocht naar de origine van speelkaarten leidt ons ook naar de speelkaarten van het Egyptische Mammelukspel uit de 12de – 13de eeuw. Het spel bestaat uit 52 kaarten met zwaarden, polostokken, bekers en munten, met getalswaarden van 1 tot 10 en daarnaast hofkaarten: ‘koning’, ‘onderkoning’ en ‘tweede onderkoning’. Het complete spel wordt bewaard in het Topkapi-museum in Istanboel (Turkije) en stamt uit de 15de eeuw. De kleuren uit dit spel doen sterk denken aan de kleuren van de tarot: zwaarden, staven, bekers en munten. In de hedendaagse Spaanse en Portugese kaartspellen worden deze symbolen nog altijd gebruikt.

Een kaartspel dat vermeld wordt in een oud Catalaans document uit 1371 , krijgt de Spaanse naam ‘Naipes’. Zowel de Spaanse naam ‘Naipes’ als het Italiaanse ‘Naibe’ zijn waarschijnlijk van Arabische oorsprong.

Er zou ook een verband bestaan met het Indiaas-Perzisch kaartspel Ganjifah uit de 15de – 16de eeuw.

In Europa werden de speelkaarten eerst met de hand geschilderd. Met de uitvinding van de boekdrukkunst midden 15de eeuw kreeg men de kans om grote hoeveelheden speelkaarten te produceren.

 

Voorspellen met speelkaarten: Neo-Classic Cards

Neo Classic card

Neo Classic card

Neo Classic cards

Neo Classic cards

Speciaal voor het boek ‘Voorspellen met speelkaarten en waarzegkaart’ en ‘Klassiek kaartleggen’ heeft Erna Droesbeke unieke speelkaarten ontworpen, die geïnspireerd zijn op de oude Vlaamse wandtapijten en Normandische speelkaarten: de ‘Neo Classic Cards’ (1990). Het spel bestaat uit gewone speelkaarten en de hofkaarten (geen joker!) en wordt gebruikt om te voorspellen.

 

Boeken ‘Voorspellen met speelkaarten en waarzegkaart’ en ‘Klassiek kaartleggen’

In deze boeken is Erna op zoek gegaan naar de basis van het kaartleggen. Zo kwam zij terecht bij drie grote Franse occultisten: Papus, Etteilla en Mlle Lenormand. Zij heeft zich geïnspireerd op de oude Franse traditie van het kaartleggen en dit gecombineerd met eigen inzichten om zo een volledig handboek samen te stellen over de voorspelkunst met speelkaarten.

In ‘Voorspellen met speelkaarten en waarzegkaart’ (1990) moet je als Vrager niets bestuderen. Je moet je enkel laten leiden door de 36 thema’s op de bijgevoegde Waarzegkaart.

In ‘Klassiek kaartleggen met speelkaarten’ (1990) wordt uitleg gegeven over de betekenis van de 52 speelkaarten en worden de meest voorkomende kaartlegmethodes uitgelegd. Daarbij wordt een verband gelegd met tarot, numerologie, astrologie en kleurensymboliek. Later is dit boek uitgegeven onder de naam ‘Speelkaarten als spiegel van het onbewuste’.

Je kunt de gewone speelkaarten of de Neo – Classic Cards voor deze boeken gebruiken.